SPONSORZY

Patronat honorowy:

Patronat organizacyjny:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATORZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PARTNERZY:

Uczestnicy

Przedstawiciele Rządu i Parlamentu RP, samorządów regionalnych i lokalnych, ośrodków naukowych, administracji morskiej, przemysłu morskiego, organizacji branżowych i pozarządowych oraz mediów zainteresowanych rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

 

Lp. Nazwisko i imię

Firma/Instytucja

1.

Adamowicz Magdalena Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Morskiego/ University of Gdańsk, Faculty of Maritime Law

 2.

Álvarez-Uría Berros Enrique EDP Renováveis
 3. Ambrozik Beata    Krajowy Bank Informacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych/ The National Information Centre for Persons with Disabilities
 4. Ambrozik Paweł    Krajowy Bank Informacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych/ The National Information Centre for Persons with Disabilities

5.

Andersohn Paweł Aggreko Polska Sp. z o.o.
6. Andrulewicz Eugeniusz  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy/ National Marine Fisheries Research Institute
7. Arent Alan Actia Forum Sp. z o.o.
 8. Baj Kamil    Ernst & Young Polska/ Ernst & Young Poland
9. Banaszyński Andrzej    Urząd Gminy Mieścisko/ Mieścisko Commune Office
10. Banaśkiewicz Karol    Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie/ District Road Administration in Koszalin
11. Barcikowska Anna PGE Energia Odnawialna S.A.
12. Basichowski Adam    RP GLOBAL
13. Bauć Piotr Sejm RP/Poseł (Member of the Polish Parliament)
14 Baudler Bartlomiej    Kersten Europe Sp. z o.o.
15. Bawiec Tomasz  windhunter serwis Sp. z o.o.
16.  Białek Ewa Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
17. Biegaj Justyna FNEZ (Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej/ Foundation for Sustainable Energy)
 18. Bierka Kamil    Biuro Senatorskie -Kazimierz Kleina/ Senator’s Office of Kazimierz Kleina
19. Biernacki Marek Sejmik Województwa Pomorskiego/ Pomeranian Regional Assembly
20. Biernacki Sylwester    Urząd Miasta Kępice/ Municipal Office in Kępice
21. Bobin Tomasz Urząd Morski w Słupsku/ Maritime Office in Słupsk
22. Bojanowska Beata FNEZ (Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej/ Foundation for Sustainable Energy)
 23. Boniak Łukasz    PKO BP SA  Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy/ Regional Corporate Department of PKO BP SA in Bydgoszcz
24. Borodziuk Adam Urząd Morski w Słupsku/ Maritime Office in Słupsk
25. Bougaret Marylise Segepo-Refa
26. Brzewiński Krzysztof    Everet
27. Brzeziński Arkadiusz Eagle Team
28. Budny Aleksandra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego/ Marshal’s Office of the Pomorskie Voivodeship
29. Bukowski Stanisław  Konstrukcje Stalowe MW/ Steel Constructions M&W
 30. Burzyński Maciej    RP Global
 31. Busler Andrzej    Biuro Poselskie Posła  Teresy Hoppe/ Deputy’s Office of Teresa Hoppe
 32. Byczkowski Wiesław    Wicemarszałek Województwa Pomorskiego/ Deputy Marshal of the Pomorskie (Pomeranian) Voivodeship
33. Bzoma Szymon Pomarinus
34. Cehak Maciej Urząd Morski w Szczecinie/ Maritime Office in Szczecin
 35. Chrapkowska Iwona   Urząd Miejski
36. Cieszkowski Krzysztof    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Naczelnik Wydziału w Departamencie Rybołówstwa/ Ministry of Agriculture and Rural Development, Head of the Section in the Department of Fisheries
 37. Czajkowski Piotr    THOMAS-BETON POLSKA Sp. z o.o. oddział Słupsk 
38. Czarnobaj Leszek    Senat RP/Senator (Member of the Polish Senate)
39. Czuczman Jerzy Forum Okrętowe (The Association of Polish Maritime Industries)
40. Dacewicz Miłosz SEA BADGER Baltic Turbine Transfers – private project
 41. Dawidowski Krzysztof BALTIC WIND Spółka Jawna
 42. Dawidowski Marek BALTIC WIND Spółka Jawna
 43. Dawidowski Piotr BALTIC WIND Spółka Jawna
44. Dąbrowski Bartosz ZUT Wydział Ekonomiczny  Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska/ West Pomeranian University of Technology, Faculty of Economics, Faculty of Real Estate, Agrobusiness and Environmental Economics
45. Dąbrowski Łukasz Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni/ Spatial Planning Office in Gdynia
46. Dąbrowski Rafał ENERGA HYDRO Sp. z o.o.
 47. Dąbrowski Sławomir    Deutsche Bank PBC S.A.
48. Derhaeg Erik Spomasz S.A.
 49. Dilling Janusz Polski Rejestr Statków S.A./ Polish Register of Shipping
 50. Dobrzyń Jan PHU “MARBUD”
51. Domaros Marcin PARR S.A (Pomeranian Agency for Regional Development)
52. Drozd Karolina HOCHTIEF Solutions AG
 53. Drozd Roman  Akademia Pomorska w Słupsku
54. Drzazga Kazimierz Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego/ Provincial Assembly of the Zachodniopomorskie Voivodeship
55. Dudojć Bolesław Akademia Morska w Gdyni/ Gdynia Maritime University
 56. Duszny Aleksander  Urząd Morski
 57. Elzanowski Czesław    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego/ Marshal’s Office of the Pomorskie Voivodeship
58. Ertel Arkadiusz    Corleonis Sp. z o.o.
59. Ertel Marek    Corleonis Sp. z o.o.
 60. Filipowicz Emilia    Gmina Karlino/ Karlino Commune Office
61. Frank Ewelina  akademia wiatru Sp. z o.o.
 62. Frelichowski Wojciech Głos Pomorza
63. Futyma Rafał Spomasz S.A.
64. Gabryś Aleksander Ernst & Young Polska/ Ernst & Young Poland
 65. Gajewski Juliusz    Instytut Morski w Gdańsku/ Maritime Institute in Gdańsk
66. Garbacz Jakub Greentech Energy Systems Polska Sp. z o.o.
 67. Gaweł Piotr    ENERGA-OPERATOR SA O/Słupsk
68. Gawłowski Stanisław   Ministerstwo Środowiska, Sekretarz Stanu/ Ministry of the Environment, Secretary of State
69. Goln Marta RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A.
70. Goralewska – Burdukiewicz Anna Urząd Morski w Słupsku/ Maritime Office in Słupsk
71. Górecka Agnieszka    Słupski Inkubator Technologiczny, PARR S.A./ Słupsk Technological Incubator, PARR S.A. (Pomeranian Agency for Regional Development)
72. Górniak Piotr Urząd Miejski w Polanowie/ Polanów Commune Office
73.  Grabowska Kamila Centrum Techniki Okrętowej/ Ship Design and Research Centre
 74. Grajewska Iwona  PSSE
75. Gregorowicz Marcin WFOŚiGW w Gdańsku/ Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Gdańsk
 76. Gronert Michał    Det Norske Veritas Poland
 77. Gruda Ryszard    Klaster Logistyczno -Transportowy Północ – Południe/ Logistical – Transport Claster North – South
78. Grzybowski Marek Akademia Morska w Gdyni/ Gdynia Maritime University
79. Guentzel Sebastian Eco-Expert Sp. j.
 80. Gumienny Stefan    Konsorcjum ABEKO Sp. z o. o.
81. Gutkowski Bogdan PTMEW (Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej/ Polish Offshore Wind Energy Society)
 82. Gwizdała Wojciech    Deutsche Bank PBC S.A.
 83. Hałubek Grzegorz  PZPR w Ustce
84. Hamerski Ryszard Urząd Morski w Słupsku/ Maritime Office in Słupsk
85. Hartwig Tim    Hochtief Solutions AG
 86. Hęćka Aleksandra  Marsch
 87. Henson Keith    Royal Haskoning DHV
88. Holger Bartling WINDEA Offshore GmbH & Co. KG
89. Hołowienko Wojciech BALTIC WIND Spółka Jawna
90. Hoppe Teresa    Sejm RP/Poseł (Member of the Polish Parliament)
91. Ingielewicz Marcin    Słupski Inkubator Technologiczny, PARR S.A./ Słupsk Technological Incubator, PARR S.A. (Pomeranian Agency for Regional Development)
92. Iwan Dariusz    AARSLEFF Sp. z o. o.
93. Jakima Szymon    ENERGA-OPERATOR SA O/Słupsk
94. Jakubowski Andrzej Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego/ Deputy Marshal of the Zachodniopomorskie (West Pomeranian) Voivodeship
95. Jakubowski Michał   windhunter serwis Sp. z o.o.
 96. Jakubowski Przemysław    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku/ Upper-Secondary School Complex No. 4 in Słupsk
97. Jankowska Ewelina Koło Naukowe Hydrografii Morskiej Akademii Morskiej w Szczecinie/ Scientific Society of Maritime Hydrography of the Maritime University in Szczecin
98. Januszko Inga Generpol Sp. z o.o.
99. Jaroszewska Agata PARR S.A. (Pomeranian Agency for Regional Development)
100. Jasiński Marcin  Mott MacDonald
101. Jaworska-Dużyńska Magdalena Urząd Miejski w Karlinie/ Karlino Commune Office
102. Jaworski Grzegorz Urząd Gminy Damnica/ Damnica Commune Office
 103. Jędrysiak Jacek  Acciona Energa
 104. Kameduła-
-Tomaszewska Rita  
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z-ca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa/ Ministry of Agriculture and Rural Development, Deputy Director of the Department of Fisheries
105. Kamińska Anna Invest in Pomerania/Agencja Rozwoju Pomorza SA (Pomerania Development Agency)
106. Kamińska Katarzyna Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk
107. Kamiński Mirosław PARR S.A. (Pomeranian Agency for Regional Development)
108. Kamiński Wiesław Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.
 109. Kapczyńska Elżbieta    Urząd Gminy Mieścisko/ Mieścisko Commune Office
 110. Karaś Maciej    Słowińska Grupa Rybacka / Słowińska Fisheries Group
111. Kaźmierczak Jerzy    Cemor Sp. z o.o.
 112. Kiedrowski Tomasz  Zasta
113. Kierznikiewicz Marcin Politechnika Gdańska/ Gdańsk University of Technology
 114. Kirszling Jarosław    Zrzeszenia Rybaków Morskich  we Władysławowie/ Association of Fishermen’s of Sea in Władysławowo
115. Kiszka Grażyna  
116. Kleina Kazimierz Senat RP/Senator (Member of the Polish Senate)
117. Kluk Maria Technoptimum
 118. Kłosowski Bartosz  Infrabud
119. Kobyliński Maciej    Urząd Miasta w Słupsku/ Municipal Office in Słupsk
120. Kochanowski Dominik EKOWAT Robert Specht sp.j.
121. Kochański Adam    RP Global Poland Sp. z o.o.
122. Koczorowska Aleksandra Greentech Energy Systems Polska Sp. z o.o.
123. Kolmas Bogdan BK Drager
 124. Kołodziejski Zdzisław  PODR w Gdańsku
125. Konkel Dawid Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
126. Konkel Józef windhunter serwis Sp. z o.o.
127. Konwiński Zbigniew    Sejm RP/ Poseł (Member of the Polish Parliament)
128. Kopeć Adam windhunter serwis Sp. z o.o.
129.  Koralewski Jan Biuro Projektowo-Technologiczne/ Design – Technological Office   
130. Korkosiński Paweł Politechnika Gdańska/ Gdańsk University of Technology
131. Kossowski Jacek ABB Sp. z o. o.
 132. Kostrzewa Kacper   EDP Renewables Polska Sp. z o.o.
133. Kostyszyn Roman Akademia Morska w Gdyni/ Gdynia Maritime University
 134. Koś Ewa Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego/ Provincional Assembly of the Zachodniopomorskie Voivodeship
 135. Kośmicki Andrzej Pomarinus
 136. Kowalczyk Sebastian    Centrum Techniki Okrętowej SA/ Ship Design and Research Centre
137. Kowalski Tadeusz Urząd Gminy Kołobrzeg/ Kołobrzeg Commune Office
138. Krefft Marzenna Port Lotniczy Gdańsk/ Gdańsk Airport
 139. Kroll Ewelina    Biuro Poselskie Posła  Teresy Hoppe / Deputy’s Office of Teresa Hoppe
140. Krompiewski Wiktor Polski Rejestr Statków S.A./ Polish Register of Shipping
 141. Krysicki Przemysław    Ernst & Young Polska/ Ernst & Young Poland
142. Krzaczkowska Ewa Słupski Inkubator Technologiczny, PARR S.A./ Słupsk Technological Incubator, PARR S.A. (Pomeranian Agency for Regional Development)
 143. Kulik Marzena    Windhunter – Serwis  Spółka z o.o.
 144. Kundzicz Tomasz Rubicom
145. Kupczyk Krzysztof DONG Energy Renewables Polska Sp. z o.o.
 146. Kurpiel Ryszard    Urząd Miejski w Słupsku/ Słupsk Commune Office
 147. Kurtjak Wiesław    Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa na Region Słupski/ Slupsk Chamber of Commerce and Industry
 148. Kwiatkowski Jan DHI Polska Sp. z o.o.
 149. Kwiatkowski Michał Joanna Widy BAŁTYK
 150. Kwidziński Ryszard Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego/ Marshal’s Office of the Zachodniopomorskie Voivodeship
151. Lemann Przemysław     MC-Bauchemie Sp. z o.o.
152. Leszczyński Michał WFOŚiGW w Gdańsku/ Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Gdańsk
153. Łukasiewicz Grzegorz Zakład Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki/ Geoinformation Institute, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź
 154. Łunkiewicz Krzysztof Starostwo Powiatowe
155. Machnikowski Ryszard Baltex Energia i Górnictwo Morskie S.A.
 156. Madejska Beata Polski Rejestr Statków S.A./ Polish Register of Shipping
 157. Makosiewicz Henryk  Polski Rejestrator
 158. Małaszniak Izabela Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie/ Business Incubator Cierznie
 159. Marciniak Agnieszka    Yusen Logistics Sp. z o.o.
 160. Marciniak Radosław    Willis Polska SA
161. Małaszuk Grzegorz Renpro Sp. z o.o.
162. Marczak Magdalena EKOWAT Robert Specht sp. j.
163. Marek Krzysztof Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk
 164. Markowski Paweł  Biuro Technologiczno Projektowe
165. Maruszewski Zbigniew “PROJEKT” Budownictwo-Projektowanie-Zarządzanie
 166. Masłowska Jowita    TEBODIN Poland Sp. z  o.o.
 167. Maśnicka Dagna   Urząd Miejski
168. Matczak Magdalena Instytut Morski w Gdańsku/ Maritime Institute in Gdańsk
 169. Matuska Ewa    Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
 170. Mazur-Jelonek Aneta  Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
 171. Mączyński Mateusz     Słowińska Grupa Rybacka/ Słowińska Fisheries Group
 172. Mąka Damian      Makado
173. Mech Łukasz  windhunter serwis Sp. z o.o.
 174. Megger Agata    SSC Baltic Wind Sp. z o.o.
 175. Meissner Włodzimierz Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk
176. Meller – Kubica Adam   Urząd Morski w Słupsku/ Maritime Office in Słupsk
 177. Michalski Michał Polenergia S.A.
178. Mijas Paula   Koło Naukowe Hydrografii Morskiej Akademii Morskiej w Szczecinie/ Scientific Society of Maritime Hydrography of the Maritime University in Szczecin
 179. Milczarek Ewa Doradztwo Ekologiczne Sp. z o. o.
180. Misterkiewicz-Pietrzak Gabriela ENERGA Invest SA
 181. Misztal Milena  Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
182. Mrózek Tomasz   “Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
 183. Myszka Przemek Baltic Transport Journal
184. Nejman Mirosław ENERGA WIND Sp. z o.o.
 185. Niecko Sławomir WSSE Gdańsk (Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku/ Social – Economic Higher School in Gdańsk)
186. Niezgoda Henryk  
 187. Niezgoda Piotr Energa Hydro Sp. z o.o.
 188. Noiński Jakub NEXUS Consultants
 189. Nowak Łukasz  
 190. Nowak Marek Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o.
 191. Nowoświecka Dorota    Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie/ Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Region
 192. Obert Bogumiła Urząd Gminy Damnica/ Damnica Commune Office
193. Olech Jan Burmistrz Miasta Ustka/ Mayor of Ustka City
 194. Olszak Artur    Ventu Engineering S.A.
195. Ołdakowski Bogdan Actia Forum Ltd
 196. Opłocki Przemysław  Baltic Transport Journal
197. Orłowski Kajetan Eagle Team
 198. Osadowski Zbigniew  Akademia Pomorska w Słupsku
199. Ottinger Peter GICON Polska
 200. Pachura Nina Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie/ Business Incubator Cierznie
 201. Pawelec Łukasz  Pajo
 202. Pawłowska Julita    Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o./ Gdańsk Airport
 203. Pawłowski Tomasz    RP Global Poland Sp. z o.o.
 204. Peka Sylwia    Urząd Gminy Zblewo/ Zblewo Commune Office
 205. Petersen Tim SSC Baltic Wind Sp z.o.o
 206. Pettke Grzegorz Polski Rejestr Statków S.A./ Polish Register of Shipping
 207. Pędziwiatr Władysław Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
 208. Pęski Marcin    PW Energie Odnawialne Sp. Z o.o.
 209. Pietrzak Karolina    Ramboll
210. Pilch Bogdan PGE Energia Odnawialna S.A.
 211. Pilecka-Sawczuk Anna Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
 212. Piotrowicz Paulina    PKO BP SA

213.

Plata Kamil Raiffeisen Leasing Polska SA

214.

Pogorzelski Karol  DONG Energy Renewables Polska Sp. z o.o.
215. Polańska-Murach Alina Grontmij Polska Sp. z o.o.
 216. Prażyński Michał PGE Energia Odnawialna S.A.
217. Proba Gert Rostock Business and Technology Development GmbH
 218. Radkowski Marcin Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o./ Kołobrzeg Group of Fish Producers
219. Rasiak Krzysztof EKOWAT Robert Specht sp.j.
 220. Ratajczak Karol Atem Polska Sp z o.o.
 221. Reut Jarosław  Atem Polska Sp z o.o.
 222. Rękawek Roksana  Green Power Polska Sp. z o.o.
 223. Romaniszyn Wawrzyniec Siłownie Wiatrowe SA
 224. Romaniszyn Wojciech Siłownie Wiatrowe SA
 225. Rozkosz Jędrzej

Green Power Polska sp. z o.o.

226. Rozkosz Ligia   Green Power Polska Sp. z o.o.
 227. Rozkowiński Łukasz    BUDIMEX S.A.

228.

Rozwadowski Adam AREVA Polska
 229. Rybak Bernard    Urząd Gminy Słupsk/ Słupsk Commune Office
230. Rynkowska Karolina Hydro Projekty
231. Rynkowski Piotr Hydro Projekty
232. Safader Jerzy Stanpol Sp. z o.o.
 233. Sałek-Imińska Agnieszka    Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
234. Samarelli Niccolo  Areva Wind GmbH
 235. Samerek  Paweł  eSmedia 
 236. Sawicki Robert Alstom Power Sp z o.o.
 237. Sienkiewicz Mateusz   Radio Koszalin
 238. Sikorski Krzysztof    SPSP ZOZ Słupsk
 239. Sikorski Łukasz    GL Garrad Hassan
240. Sikorski Sławomir Greentech Energy Systems Polska Sp. z o.o.
241. Smirnov Dmitrij  windhunter serwis Sp. z o.o.
 242. Sobczak Beata Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
243. Sokołowski Jerzy Stocznia Gdynia S.A.
244. Sokołowski Marek Eagle Team
245. Sroka Marcin  Martin
 246. Stańczyk Lech    LEANN Stańczyk S.A.
247. Stawikowski Artur Green Power Polska
 248. Stefańczyk Narcyz Grontmij Polska Sp. z o.o.
249. Stolarska Małgorzata   WIND-HYDRO
250. Stryjecki Maciej FNEZ (Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej/ Foundation for Sustainable Energy)
 251. Studziński Robert ODYS Stocznia & Co
252. Sturman John    Institute of Marine Engineering, Science & Technology
 253. Sujkowska-Stańczyk Anna    LEANN Stańczyk S.A.
254. Surowiecka Aleksandra    Biuro Senatorskie -Kazimierz Kleina/ Senator’s Office of Kazimierz Kleina
 255. Suss Anna    Bilfinger
 256. Suss Piotr    Bilfinger Berger S.A.
 257. Sychowski  Dominik    Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.
258. Sylka Ryszard Burmistrz Miasta Bytów/ Mayor of Bytów City
259. Synowski Roman   windhunter prognoza Sp. z o.o.
260. Szefler Kazimierz Instytut Morski w Gdańsku/ Maritime Institute in Gdańsk
 261. Sznajderski Tadeusz Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk
 262. Szulc Artur DT EW
 263. Szwed Cezary    PSE Operator S.A./ Polish Transmission System Operator
 264. Śliwa Andrzej  PW Bumfin
 265. Śliwa Marek  PEC/ Slfa
 266.  Śliwowska Elżbieta Partia Zieloni 2004, Koło Gdańskie/ Green Party of Poland

 267.

Świeczkowski Marek Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe/ Logistical – Transport Claster North – South
268. Świtała Bartosz PARR S.A. (Pomeranian Agency for Regional Development)
269. Świtoń Magdalena Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.
270. Talarski Michał Marsh Sp. z o.o.
 271. Tarczewski Paweł    Acciona Energy Poland Sp. z o.o.
272. Teodorowicz Jarosław Urząd Miasta Ustka/ Municipal Office in Ustka
273. Tomaszewski Kazimierz      Ekosys Sp. z o.o.
 274. Tomaszewski Marcin      Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.
 275. Tousty Cezary      Kraina A.Tousty
276. Trzeciak Maciej Doradztwo Ekologiczne Sp. z o.o.
277. Tuleta Tadeusz “PRODMOREX” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Okrętowych
278. Twardowski Andrzej Słupskie Towarzystwo Koszykówki Sportowa S.A
279.  Twardowski Mieczysław BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna
 280. Tyburski Wiktor    Starosta Powiatu Lęborskiego/ Head of Lęborskie District
 281. Tyminski Edward Urząd Morski w Słupsku/ Maritime Office in Słupsk
 282. Uczciwek Jerzy    OBR Centrum Techniki Morskiej/ R&D Maritime Technology Centre
 283. Urbański Tomasz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/ The West Pomeranian University of Technology
 284. Walach Arkadiusz  Radny Powiatu Słupskiego
285. Waleśkiewicz Dariusz    Urząd Gminy w Wicku/ Wicko Commune Office
286. Walo Zdzisław Andrzej Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski/ Slupsk Chamber of Commerce and Industry
287.  Wanowski Jacek  windhunter serwis Sp. z o.o.
288. Wasiak Elżbieta Gmina Tychowo/Tychowo Commune
289. Werno Maciej Politechnika Koszalińska/ Koszalin University of Technology
 290. Wesołowski Grzegorz    Cemor Sp. z o.o.
 291. Węglewska Emilia    PBUCH S.A.
 292. Widy Joanna Joanna Widy BAŁTYK
293. Widzisz Tomasz    PW Energie Odnawialne Sp. z o.o.
294. Witoński Mariusz PTMEW (Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej/ Polish Offshore Wind Energy Society)
 295. Włodarski Krzysztof    Usługi Geodezyjne Geopomiar s.c
296. Wojciechowski Marcin  windhunter serwis Sp. z o.o.
 297. Wojdziak Marcin Salcom
298. Wojniusz Dorota    Stocznia Darłowo M&W Sp. z o.o.
 299. Wojniusz Marek Stocznia Darłowo M&W Sp. z o.o.
 300. Wosztal Cezary    Dredging International nv
 301. Woś Piotr   Urząd Miejski w Karlinie/ Karlino Commune Office
 302. Woś Przemek  Radio Gdańsk
 303. Woyciechowski Stanisław ODYS Stocznia & Co
304. Wójcik Mariusz SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Sp. k.
 305. Wójtowicz Andrzej    “Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
 306. Wróblewski Maciej MW Konsultant Maciej Wróblewski
 307. Wypych-Namiotko Anna    Ministestwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Podsekretarz Stanu/ Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy, Undersecretary of State
 308. Wysocki Michał    Ventus Engineering S.A. 
 309. Zaborowski Roman    Senat RP/Senator (Member of the Polish Senate)
310. Zajkowska Monika Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku/ Higher Hanseatic School of Management in Słupsk
311. Zbucka Kinga Agencja Usług Inżynierskich KAZ/ KAZ Engineering Services Agency
312. Zimowski Marcin Marsh Sp. z o.o.
313. Zużewicz-Wiewiórowska Iwona Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Morskiego/ University of Gdańsk, Faculty of Maritime Law
314. Żurek Tadeusz Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Departament Rozwoju Gospodarczego/ Marshal’s Office in Gdańsk, Department of Economic Development