SPONSORZY

Patronat honorowy:

Patronat organizacyjny:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATORZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PARTNERZY:

Program

Podczas Konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w językach polskim i angielskim.

09.30-10.00 Powitalna kawa, rejestracja uczestników    
10.00-10.10  Otwarcie konferencji, powitanie gości Kazimierz Kleina, Senator RP
10.10-10.20 Wystąpienia gości honorowych  
10.20-12.10 Sesja I – Warunki rozwoju przemysłu i energetyki morskiej
10.20-10.40 Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej  Aleksander Gabryś, Ernst & Young
10.40-11.00 Warunki prawne, polityczne i infrastrukturalne rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu FNEZ
11.00-12.10 Panel dyskusyjny „Miejsce przemysłu i energetyki morskiej w polskiej polityce gospodarczej i energetycznej” z udziałem:

 • Anny Wypych-Namiotko – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Stanisława Gawłowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Kazimierza Kleiny – Senatora RP, Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 • Enrique Álvarez-Uría Berros – EDP Renováveis
 • Aleksandra Gabrysia – Managera w Dziale Doradztwa Biznesowego Ernst & Young
 • Michała Prażyńskiego – Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.
Moderator – Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu FNEZ
12.10-12.40 Przerwa kawowa / Konferencja prasowa  
12.40-14.30 Sesja II – Morska energetyka wiatrowa a rozwój regionalny
12.40-13.00 Morska energetyka wiatrowa a rozwój regionów nadmorskich – prezentacja doświadczeń niemieckich Gert Proba, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Rostock Business and Technology Development
13.00-13.20 Warunki prawne, polityczne i infrastrukturalne rozwoju przemysłu morskiego – prezentacja doświadczeń krajowych i zagranicznych Mariusz Witoński, Wiceprezes Zarządu PTMEW
 13.20-14.30 Panel dyskusyjny „Rola morskiego  przemysłu i energetyki w rozwoju polskich regionów nadmorskich” z udziałem:

 • Wiesława Byczkowskiego – Wicemarszałka Województwa Pomorskiego
 • Andrzeja Jakubowskiego – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 • Tomasza Bobina – dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
 • Rity Kameduły-Tomaszewskiej – zastępcy dyrektora w Departamencie Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Eugeniusza Andrulewicza – Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut Badawczy
 • Mirosława Kamińskiego – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Niccolo Samarelli - AREVA Wind GmbH
Moderator – Kazimierz Kleina, Senator RP
14.30-15.10 Obiad  
15.10-16.45 Sesja III – Rola nauki i edukacji w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
15.10-15.30 Współpraca biznesu i nauki, jako fundament rozwoju przemysłu i energetyki morskiej dr inż. Monika Zajkowska, Rektor WHSZ
15.30-15.50 Przegląd programów badawczych w Europie w związku z rozwojem morskich farm wiatrowych  Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku
15.50-16.45 Panel dyskusyjny „Rola nadmorskich ośrodków naukowych oraz współpracy B+R w kreowaniu rozwoju regionalnego wokół przemysłu i energetyki morskiej”, z udziałem:

 • Czesława Elzanowskiego – członka zarządu Województwa Pomorskiego
 • prof. dr hab. Marka Grzybowskiego – Akademia Morska w Gdyni
 • Tadeusza Żurka – kierownika Referatu Planowania Energetycznego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
 • Johna Sturmana – prezesa zarządu, Institute of Marine Engineering, Science & Technology
 • Romana Synowskiego – prezesa zarządu, windhunter group
 • Artura Stawikowskiego – dyrektora technicznego, Green Power Polska Sp. z o.o.
Moderator - Władysław Pędziwiatr, Kanclerz WHSZ
16.45-17.00 Podsumowanie konferencji Kazimierz Kleina, Senator RP