SPONSORZY

Patronat honorowy:

Patronat organizacyjny:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATORZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PARTNERZY:

Prezentacje

Materiały konferencyjne opracowane przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz prezentacje przedstawiane podczas konferencji:

Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich – podsumowanie konferencji, FNEZ

Prezentacja podsumowująca konferencję, FNEZ

Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich, FNEZ

Odziaływania MFW na ryby i rybołówstwo, FNEZ

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, A.Gabryś

Warunki prawne, polityczne i infrastrukturalne rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, M.Stryjecki

Morska energetyka wiatrowa a rozwój regionów nadmorskich – na przykładzie Rostock, G.Proba (dostępne tylko w j. angielskim)

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej – doświadczenia zagraniczne i polskie, M.Witoński

Współpraca nauki i biznesu jako fundament rozwoju przemysłu i energetyki morskiej, M.Zajkowska

Przegląd programów badawczych w Europie w związku z rozwojem morskich farm wiatrowych, J.Gajewski

Rola nadmorskich ośrodków naukowych oraz współpracy B+R w kreowaniu rozwoju regionalnego wokół przemysłu i energetyki morskiej, M.Grzybowski

Możliwości współpracy ośrodków badawczych oraz firm sektora morskiej energetyki wiatrowej, J. Sturman (dostępne tylko w j. angielskim)