SPONSORZY

Patronat honorowy:

Patronat organizacyjny:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATORZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PARTNERZY:

Konferencja

Celem konferencji było:

 • ocena szans rozwoju polskich regionów nadmorskich, w oparciu o prezentację aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju europejskich rynków morskiej energetyki wiatrowej (MEW) i przemysłu morskiego;
 • prezentacja i ocena korzyści gospodarczych, wynikających z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich, z punktu widzenia:
  • budżetu państwa, województw nadmorskich, samorządów nadmorskich,
  • rewitalizacji, modernizacji i rozwoju krajowego przemysłu morskiego, w tym zwłaszcza stoczni i portów,
  • tworzenia miejsc pracy w przemyśle morskim, w usługach i doradztwie, nauce,
  • dywersyfikacji źródeł energii, w tym tworzenia dużych, systemowych źródeł odnawialnych,
  • rozwoju projektów naukowych, szkolnictwa i kształcenia zawodowego,
  • współpracy biznesu i nauki, realizacji programów badawczo-rozwojowych,
  • możliwości zwiększenia wykorzystania funduszy UE na międzynarodowe projekty związane z tworzeniem infrastruktury energetycznej na obszarach morskich;
 • prezentacja otoczenia regulacyjno-prawnego MEW i miejsca, jakie sektor zajmuje w dokumentach planistycznych dotyczących energetyki, gospodarki morskiej i przemysłu morskiego – identyfikacja barier rozwoju sektora;
 • przedstawienie propozycji rozwiązań umożliwiających wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego, jaki niesie za sobą zrównoważony rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.